Բնակելի տուն՝ Արգել ՀԷԿ-ի NN 2,3,4,5,6,7,8 բանավանների համար