Ջրահեռացման թունելի ձևավոր ելքը

Կառուցվել է 1947-48 թթ. ճարտարապետ Ռ. Իսրայելյանի հետ համահեղինակությամբ: Թունելի ելքը ձևավորված է աստիճանաբար խորացող չորս քրքատաշ քարով երեսպատված կամարաղեղներով: Ռ. Իսրայելյանը առաջարկել էր թունելի ելքի վրա տեղադրել բանվորի արձան, ինչը, սակայն, չի իրականացվել: