Գլխավոր վահանակի շենք

Կառուցվել 1946-47 թթ.: Գտնվում է բաց ենթակայանի անմիջական հարևանությամբ: Հատկանշական է շենքի գլխավոր ճակատի աշտարակաձև վերջավորությունը՝ իր անկյունային պատշգամբով: