Օրական կարգավորման ջրավազան

Կառուցվել է 1951 թ.: Այս ջրավազանից է ջուրը խողովակաշարով իջնում դեպի գլխավոր գեներատորների շենքը՝ աշխատացնելով ՀԷԿ-ը: Տ. Մարությանի նախագծով է կառուցվել ջրատար խողովակաշարի գլխամասի մեխանիզմների շենքը: