Չորրորդ թունելի բազալտակերտ ձևավոր ելքը

Կառուցվել է 1951-52 թթ.: Բազալտակերտ թունելի ելքը ձևավավորված է հաջորդաբար պատի մեջ խորացող կիսաշրջանաձև կամարաղեղներով, իսկ կառույցի աջ և ձախ թևերը մշակված են իրար կից, կիսակոնձև վերջավորությամբ եռանկյունի խորշերով: