Բուի ՀԷԿ

Նախագիծը կազմվել է Ռ. Յաղուբովի և Ս. Պետրոսյանի հետ համահեղինակությամբ: Այն կառուցվել է Գանայի հանրապետության Սև Վոլտա գետի վրա՝ Բուի ազգային արգելոցի հարևանությամբ: