Կապ

 

Տիգրան Մարության (ճարտարապետ, կայքի ստեղծող և համակարգող)

Կայքում ներկայացված են 20-րդ դարի հայ ականավոր ճարտարապետ, ճարտարապետության դոկտոր Տիրան Մարությանի արխիվային նյութերը՝ իր նախագծած կառույցների լուսանկարները, գծագրերը, հուշարձանների վերակազմությունները, գրքերը, գիտական և պարբերական մամուլում տպագրված հոդվածները, անտիպ աշխատանքները, նամակները և այլն: Մեր նպատակն է ժամանակի ընթացքում հնարավորինս ամբողջացնել ճարտարապետի ողջ պրակտիկ և գիտական ժառանգությունը: Հարցերի, առաջարկությունների, համագործության կամ օժանդակության համար կարող եք գրել ստորև: